Veiledning

Veiledning

Hvordan lage en TISA-fri kommune?

Tips til lokale folkevalgte og engasjerte medborgere

  1. Finn allierte


Ønsker du, din organisasjon eller ditt parti å gjøre kommunen TISA-fri, eller sende en melding til regjering, Storting, partiledelser og KS at dere ikke er trygge på hva TISA vil gjøre for lokal autonomi? Da kan det være lurt å ha med andre som støtter saken. Finn ut hva de andre partiene mener - de som har tatt tydelig standpunkt sentralt er Rødt, SV, Sp og MDG. Lokalt er det mulig å finne langt flere samarbeidspartier. I saker som omhandler lokal velferd, og lokale små og mellomstore bedrifter, vil de fleste partier være støttespillere. Bruk dine kontaktpersoner og nettverk i de andre partiene og luft ideen over en kopp kaffe. Inviter til et møte, informer om saken. Det er fortsatt ganske mange som ikke har hørt om avtalen, eller er klar over at den også vil få konsekvenser for lokal velferd og lokalt politisk handlingsrom.

 

 

Meeting

 

 

Map Editing

  1. Kartlegg meningsfeller og -motstandere


Hvilke andre aktører er det som mener noe om TISA, som enten kan støtte arbeidet dere gjør, eller som er motstandere? Hva mener lokale fagforeninger og forbund? Hvilke interesseorganisasjoner mener noe om saken? Ganske mange fagforeninger har tatt standpunkt mot, er kritiske eller krever mer åpenhet om TISA. F.eks. er Fagforbundet ledende her, men også FO, NTL og ElogIT og utdanningsforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon, for å nevne noen av de andre. Av frivillige organisasjoner som støtter saken og kan gi mer informasjon er Attac, Nei til EU og Ungdom mot EU, Folkeaksjonen mot TISA, Handelskampanjen (kontakt) med flere. Kan NHO lokalt være en motstander eller enige? Små og mellomstore bedrifter kan se på TISA som en måte å utkonkurrere dem i markeder som de er tilpasset og har sitt virke. Det kan være vanskelig å finne noen som vil forsvare avtalen. Se her for bakgrunnsinformasjon om TISA.

  1. Bli enige om en tekst som legges fram


På denne siden finner du forslag til et vedtak som kan legges frem for kommunestyret. Bruk gjerne denne som grunnlag, eller skriv en egen tekst.

Vi anbefaler partiene å søke så bredt flertall som mulig. Et vedtak med alle/majoriteten av partier bak seg vil få mer gjennomslag, og har potensiale til å bli fulgt bedre opp Om det ikke er mulig å få flertall for en slik sak - kjør på for det. Skap medieoppmerksomhet. Lag debatt. Spre kunnskap.

 

 

Document

 

 

Strategy Board

  1. Lag en mediestrategi


Skap debatt i lokalavisa før saken skal opp. Få med allierte organisasjoner og enkeltpersoner til å mene ting og støtte forslaget. Kanskje lokalavisa møter opp i kommunestyresalen og dekker behandlingen av saken? Det kan være med å legge press på politikerne.

  1. Gjør vedtaket kjent!


Sørg for at vedtaket blir kjent! Pass på at saksdokument og vedtak legges på kommunens hjemmesider. Vedta eller følg opp slik at lokal/regional/nasjonalmedia får orientering, KS - for å forsterke og støtte KS kritiske vedtak (lenke), fylkesbenken på Stortinget (husk at de er der for å representere velgerne fra sitt fylke), regjeringen (dette er deres høringssvar, og/eller krav om utredning og høring), egne partitopper. Ved eventuell nedstemming, eller ikke realitetsbehandlet: lag ståk og støy i media.

 

 

 

High Volume