Støtt oss

Støtt oss

«Send inn vedtak fra deres kommune». Det vil hjelpe oss veldig i arbeidet med å skape en oversikt over hva som skjer rundt omkring i kommunene. Sendes til kontaktperson Anniken Storbakk på handelskampanjen@handelskampanjen.no.

«Støtte til aksjonen»: kampanjen er frivillig drevet av personer fra ulike organisasjoner. Produksjon av nettside, informasjonsmateriell og lignende koster alltid litt, og flere midler gjør at vi kan få til mer!

Støtt oss gjerne på kontonummer: 8101 28 20917 (Handelskampanjen)