Kart over vedtak

Kart over vedtak

Sjekk om din kommune har TISA vedtak

 

Mer info: 
Datasett kart tisafrie kommuner 18.5.2017
Forslag til vedtak
Eksempler på vedtak gjennomført