Bakgrunnsinfo

Bakgrunnsinfo

 

Fellesuttalelse om TISA fra ni forbund:
Forbundslederne i Fagforbundet, FO, Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, MFO, EL & IT, NTL og Postkom krever:

  • åpenhet omkring forhandlingene og regelverket som skal benyttes i TISA
  • en analyse av mulige konsekvenser av TISA-avtalen for alle sektorer
  • at TISA ikke må kreve at utenlandske tilbydere overtar velferdstjenester innen helse, utdanning og sosiale velferdstjenester, samt infrastruktur som vann og transport
  • at TISA kan ikke pålegge eller påskynde privatisering, konkurranseutsetting eller deregulering av offentlige tjenester
  • at TISA ikke må hindre muligheten for at det offentlige overtar eierskap og drift av tjenester igjen
  • at TISA ikke må definere forbrukerrettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeidsmiljø eller internasjonal solidaritet med utvalgte land som handelshindringer
  • at ISDS ikke aksepteres som tvisteløsningsmekanisme og vi krever åpenhet om valgt løsning
  • at forpliktelser og målsettinger som er beskrevet i UNESCOs konvensjon for kulturelt mangfold må respekteres fullt ut
  • at forhandlingene om tjenestesektoren må gjennomføres i fora hvor også utviklingsland har en stemme, slik det til nå har vært i WTO og FN